گزارش جلسه اول درسگفتار مکتوبات عین القضات همدانی دکتر بابک علیخانی

۱۸ مهر ۱۳۹۵ | ۱۸:۴۳ کد : ۱۴۲۱۹ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۴۱
گزارش جلسه اول  درسگفتار مکتوبات عین القضات همدانی دکتر بابک عالیخانی

 


عرفان اسلامی عرصه وسیعی است که جدای از شاخه بندی های عملی و نظری، مکاتب و آرای گوناگونی را دربر می گیرد. یکی از وجوه تمایز میان مکاتب عرفان اسلامی اختلاف وحدت شهودی و وحدت وجودی هاست. آثار عین القضات همدانی به عنوان یکی از عرفای قائل به وحدت شهود منبع خوبی است تا با بررسی آن این دو مسأله و پیروان آنها شناخته شوند.

در این دوره با هدف آگاه شدن دانشجویان از تمایز بین دو مکتب شرقی و غربی در عرفان اسلامی، آشنایی با روش درست خواندن و درست فهمیدن متون عرفانی و اصلاح آراء نادرست درباره عرفان وحده‌الشهودی چند نامه از مجموعه مکتوبات عین القضات (در سه مجلّد) موضوع بحث و تدقیق قرار می‌گیرد.

سرفصل مباحث عبارت است از:

-       نامه‌های مربوط به مبحث شرور در فلسفه و عرفان

-       نامه‌های مربوط به مبحث شرور در فلسفه و عرفان

-       نامه‌های مربوط به سیر و سلوک و شرایط آن

-       نامه‌های مربوط به سیر و سلوک و شرایط آن

-       نامه‌های مربوط به موضوع عشق و عرفان

-       نامه‌های مربوط به موضوع عشق و عرفان

-       نامه‌های مربوط به موضوع روح در عرفان

-       نامه‌های مربوط به موضوع روح در عرفان

-       نامه‌های مربوط به نظریه وحدت شاهد و مشهود

-       نامه‌های مربوط به نظریه وحدت شاهد و مشهود

 

 

 

فایل گزارش درسگفتار از اینجا قابل مشاهده می باشد.

 

 


نظر شما :